background

Ett urval av våra kistor

 

Under själva ceremonin har kistan en central roll. Vi får ofta önskemål om att den till sin utformning och sina detaljer på olika sätt ska avspegla den avlidne.
Därför har du stora valmöjligheter, både när det gäller design, färg, träslag och dekor.

Har du särskilda önskemål som inte visas i vårt sortiment tar vi gärna fram ett förslag till dig utifrån dessa.
Du kan även få en urna i motsvarande design.

Klicka på bilden om du vill se en större bild. Klicka på namnet for mer information om respektive kista.

   
  Adagio Vit    Aria  Aria Älg
Cresendo vit Cresendo vitmålad Cresedo gråmålad
   
Fuga Largo Morendo
 
Oktav Brun ekton Oktav Grå  Oktav Valfri färg
Piano Maghognyton Piano Svart   Sempre